จัดอบรมพิเศษให้กับกรมช่างโยธาทหารเรือ

วันนี้ (6 มีนาคม 2563) บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด นำโดยคุณศิริ ประกฤติพงศ์  กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติจาก น.อ.(พิเศษ) พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ให้จัดอบรมบรรยายพิเศษ ให้กับกรมช่างโยธาทหารเรือ โดยให้ความรู้ในเรื่องของ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องตรวจวัด  อุปกรณ์เซนเซอร์ อุปกรณ์เซฟตี้ ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุมอัตโนมัติ  Smart City, Data center และได้นำอุปกรณ์ต่างๆไปจัดแสดงนอกห้องเรียน ซึ่งได้รับความสนใจร่วมทั้งการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม ที่ได้เห็นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ จากชุดสาธิตให้ชมกัน  ทางบริษัทฯ พระคุณกรมช่างโยธาทหารเรือเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ