ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

วันนี้ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เครีย์ ประตูน้ำ บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” จากนายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและผ่านเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพตามที่ทางกระทรวงกำหนด คือ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) แบรนด์ Fuji Electric ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพ (Efficiency) มากถึง 98.8% ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างแน่นอน

ENERGY SAVING LABEL หรือ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” คือ ฉลากที่แสดงค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยค่าประสิทธิภาพที่ปรากฏบนตัวฉลากจะเป็นค่าประสิทธิภาพที่ผ่านการทดสอบจริง ตามมาตรฐาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยรูปแบบฉลากแต่ละผลิตภัณฑ์มีลักษณะเหมือนกัน จะต่างกันตรงข้อความด้านล่าง ซึ่งจะระบุชนิดและค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
http://labelling.dede.go.th/survey/site/main

#stcontrol #ENERGYSAVING #Inverter #FujiElectric #ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง