โครงการ Factory Acceptance Test โรงงานผู้ผลิต Ultra Flux

บริษัท เอส.ที. คอนโทรลจำกัด  ได้จัดโครงการเยื่อมโรงงาน บริษัทอัลตร้าฟลัคซ์  (Ultra Flux) ณ ในประเทศฝรั่งเศส ผู้ผลิตเครื่องวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิคมิเตอร์ ให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ โดยเข้าเยื่อมชมโรงงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562