แจ้งการชำระเงิน

  • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 Mb และไฟล์ประเภท PDF หรือ JPG , JPEG , PNG เท่านั้น
    การใช้หลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์