แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าซีเมนส์ ประเทศไทย

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด ได้ลงนามเซนต์สัญญากับบริษั