Pluto Safety PLC

Pluto Safety PLC

Pluto Safety PLC

PLC ความปลอดภัยขนาดกะทัดรัดที่ทรงพลังและใช้งานง่าย

Pluto Safety PLC เป็น PLC ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและกะทัดรัดสำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนใหญ่ในตลาดสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Pluto PLC และ Safety Sensor หลายตัวสามารถเชื่อมต่อกับอินพุตเดียวและยังคงระดับความปลอดภัยสูงสุด การเขียนโปรแกรมทำได้ง่ายใน Software Pluto Manager ที่มีมาให้พร้อมใช้งาน

Pluto Safety PLC มีให้เลือกหลายรุ่น เหมาะสำหรับระบบขนาดเล็กและรุ่นที่มี Bus communication สำหรับระบบขนาดใหญ่ Pluto ของเราบางรุ่นได้รับการดัดแปลงสำหรับ AS-i โมเดลที่มี Analogue inputs ก็มีให้เช่นกัน

 

ประโยชน์ในการใช้งาน

 • การเขียนโปรแกรมง่ายและยังทรงพลัง
 • ไม่จำเป็นต้องมีโมดูลพิเศษสำหรับการตรวจสอบความเร็ว
 • เพิ่มมากถึง 32 Pluto สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
 • Safe bus ที่ปลอดภัยช่วยลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อระหว่าง PL e/SIL3
 • รุ่น AS-i ทำให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้น
 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ HMI และ PLCs

 

คุณสมบัติหลัก

 • ฟังก์ชันความปลอดภัยของเครื่องจักรส่วนใหญ่จะตรวจสอบความเร็วรวมและตรวจสอบอินพุตแบบอะนาล็อก
 • สามารถตั้งโปรแกรมขั้นสูง
 • ฟังก์ชั่นบล็อกที่ได้รับการรับรองจาก Ladder และTÜV
 • PL e/SIL 3
 • รองรับ StatusBus อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ StatusBus คลิกนี่นี่

Single-Pluto

 • Pluto S20
 • Pluto S46

Single-Plutos เป็นแบบ stand alone และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการสื่อสารกับ  Pluto หรือ gateways.

Pluto with bus

 • Pluto A20
 • Pluto B20
 • Pluto B22
 • Pluto B46

รุ่น Pluto พร้อม Bus ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Single-Pluto พร้อมกับการเพิ่ม Pluto-bus ที่ปลอดภัย

Pluto with analogue inputs

 • Pluto D20

Pluto ที่มีอินพุตแบบอะนาล็อกมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเวอร์ชันของ  Pluto-bus ที่มีบัส แต่ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมที่อินพุตบางตัวสามารถใช้เป็นอินพุตอะนาล็อกที่ปลอดภัย

Pluto with analogue inputs and counter inputs for speed monitoring

 • Pluto D45

นอกจากอินพุตแบบอะนาล็อกแล้ว Pluto ยังมีอินพุตที่สามารถกำหนดค่าเป็นอินพุตอินพุตสำหรับตัวเข้ารหัสที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ photocells, proximity switches etc. เป็นต้น

Pluto output module

 • Pluto O2

Pluto O2 เป็นโมดูลเอาต์พุตด้านความปลอดภัยที่ลดความซับซ้อนของระบบความปลอดภัย รองรับการเพิ่มอุปกรณ์เมื่อต้องการความปลอดภัยมากขึ้น Pluto O2 แต่ละตัวมี safety outputs 2 โดยมีหน้าสัมผัส 3 ตัวซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ relays เพิ่มพิเศษ

Pluto with AS-i

 • Pluto AS-i
 • Pluto B42 AS-i

Pluto AS-i เป็น PLC ด้านความปลอดภัยที่ออกแบบมาสำหรับแนวคิดความปลอดภัย AS-i ที่ชิ้นส่วนความปลอดภัยทั้งหมดเชื่อมต่อกับสายเคเบิลเส้นเดียว Pluto AS-i มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Pluto มาตรฐาน แต่นอกเหนือจาก Pluto-bus มันยังมีอินเตอร์เฟส AS-i bus

Pluto AS-i AS-i สามารถทำหน้าที่เป็นจอมอนิเตอร์ความปลอดภัยบน AS-i bus หรือเป็นทั้งตัวหลัก และจอภาพความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน Pluto As-i ยังสามารถใช้เป็นI/O controller ได้อีกด้วย