Servo Systems ALPHA 5 Smart

Servo ALPHA 5 Smart ของ Fuji Electric เป็นรุ่นที่ทำให้การใช้งาน การคอนโทรลเชื่อมต่อง่ายขึ้นมากกว่า ALPHA 5 ครับ จึงมีคำว่า Smart ต่อท้ายมาด้วย พร้อมกับฟังก์ชั่นที่เพิ่มขึ้นมา มีพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ Modbus-RTU  ช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่ง PTP การแก้ไขพารามิเตอร์และการใช้จอภาพ HMI เชื่อมต่อ  PLC, Servo หรือคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเข้ากับ Servo ALPHA 5 Smart โดยตรง

Servo Systems ALPHA 5 Smart

Servo Systems ALPHA 5 Smart

ใน Series นี้จะมีทั้งหมด 4 Frame หรือ 4 ขนาดครับ ดังนี้ครับ
Frame 1 :
เอาท์พุทมอเตอร์ที่ใช้งานได้ 50W,100W,200W,400W
– RYH201F5-VV2
– RYH401F5-VV2

Frame 2 :
เอาท์พุทมอเตอร์ที่ใช้งานได้ 500W, 750W, 1.0kW(GYH) / 850W, 1.0kW, 1.5kW, 2.0kW(GYH)
– RYH751F5-VV2
– RYH152F5-VV2

Frame 3 : 
เอาท์พุทมอเตอร์ที่ใช้งานได้  1.3kW, 2.0kW, 3.0kW(GYH) / 3.0kW, 4.0kW(GYH)
– RYH202F5-VV2
– RYH302F5-VV2

Frame 4 :
เอาท์พุทมอเตอร์ที่ใช้งานได้ 4.0kW, 5.5kW(GYH) /  5.0kW, 7.0kW(GYH)
– RYH402F5-VV2
– RYH502F5-VV2

Servo Systems ALPHA 5 Smart

Fuji Servo Motor Alpha5 Smart
Feature คุณสมบัติหลักๆ ดังนี้ครับ

Servo Systems ALPHA 5 Smart

  1. มีฟังก์ชั่น Auto-Tuning ด้วยฟังก์ชั่นปรับแต่งระบบอัตโนมัติ ทำให้ใช้งานกับมอเตอร์ได้หลายรูปแบบ รองรับลํกษณะของการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้นServo Systems ALPHA 5 Smart
  2. มีเสถียรภาพสูง ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ได้อย่างนุ่มนวล แม้ว่าสายพานจะมีความตึงน้อยลง ก็ไม่ทำให้ตัวเครื่องเกิดการสั่นServo Systems ALPHA 5 Smart
  3. ออกแบบระบบได้ง่าย
    – การกำหนดตำแหน่งผ่านการสื่อสาร Modbus-RTU
    – กำหนดตำแหน่งผ่านสัญญาณ Di / Do (15 จุด)
    – การควบคุม / ตำแหน่ง / ความเร็วและแรงบิด โดยผ่าน Pulse/analog

Servo Systems ALPHA 5 Smart

อีก Option หนึ่งที่ Servo ALPHA 5 Smart ใช้งานได้ก็คือมีอุปกรณ์เสริมที่ชื่อ Smart Operation อาจจะเรียกว่า Kebad ก็ได้แรนด์ Fuji ชอบทำออกมาเสริมการใช้งาน โดยตัว Servo Smart Operation ตัวนี้มีความน่าสนใจที่การทำงานคล้ายๆกับ Keypad Inverter ทำหน้าที่ สามารถ Test run ในการเขียน แก้ไข คำสั่งหน้างาน On site ได้ หรือ copy parametor กลับมาแก้ไขที่บ้านก่อนนำไปอัพโหลดลง Servo Amplifier

 

Servo Systems ALPHA 5 Smart
รูปแบบการต่อใช้งาน Fuji Servo Amplifier ALPHA 5 Smart

 

Servo Systems ALPHA 5 Smart

ตัวอย่างการใช้งาน Packaging Machine