Shycocan Virus Attenuation Device

เครื่อง Shycocan เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื่อไวรัส

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี หรือที่เรารู้จักกันในชื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus; SARS-CoV) และไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สามารถยับยั้งการแพร่ระยาดได้ถึง 99.9%  โดยที่เครื่อง Shycocan นั้นจะผลิตโฟตอนที่มีพลังงานสูง ซึ้งปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม โฟตอนที่ถูกผลิตออกมาจะปล่อยอิเล็กตรอนจำนวนมาก เพื่อเกาะจับกับไวรัสโคโรน่าที่มีประจุบวก ซึ่งลอยอยู่ตามอากาศ หรือจากตัวผู้ติดเชื้อ ทำให้เชื้อไวรัสมีค่าเป็นกลางจึงไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อสู่คนได้ภายในพื้นที่ควบคุม 

Shycocan-Virus Attenuation Device เครื่องกำจัดเชื้อไวรัสในอากาศและบนพื้นผิว

คุณสมบัติ

  • ปลอดภัย 100% ไม่มีผลข้างเคียงต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งแวดล้อม
  • สามารถลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้สูงถึง 99.99% ในพื้นที่ปิด
  • ติดตั้งง่ายแค่เสียบปลั๊ก ไม่มีกลิ่น เสีนยงรบกวน ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง
  • ติดตั้งได้หลายเครื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น

สถานที่เหมาะกับการติดตั้ง